Supply Chain Love

Supply chain jako srdce efektivní ekonomiky

Supply chain love

Představujeme vám platformu, která umožňuje efektivně spravovat jednotlivé složky systému vaší firmy a která vám dodá kompletní přehled o dění ve firmě a možnost předvídat (a sdílet) informace napříč jednotlivými složkami.

To vše jako základ pro úspěšné fungování (a růst) vaší firmy.

System

50 000 vazeb Logio supply network představující 160 mld. Kč

Systém vrovnováze

Složitou síť vztahů mezi firmami, dodavateli, subdodavateli, dopravci a zákazníky je těžké udržet v rovnováze. To je výzvou pro každého manažera. A v dnešní době je tento úkol prakticky neproveditelný.

Důsledek je jediný - zbytečné plýtvání.

Efekt prásknutí biče

Rovnováhu dodavatelských řetězců narušují tzv. efekty prásknutí biče (bullwhip effect). Větší jednorázové změny nákupního chování mohou mít daleko větší dopad na celkový obchod než jakákoli jiná změna; mohou se mnohem výrazněji projevit třeba až v samotné výrobě – a ta může být na druhé straně planety.

Bullwhip effect

To vše pramení z jediné příčiny: články dodavatelského řetězce si mezi sebou nepředávají informace.

Totéž se děje i uvnitř firem!

Ani v rámci firmy se informace nešíří rovnoměrně. Rozdílná informovanost je pak příčinou rozdílných pohledů na vývoj firmy. To proto, že každé oddělení má „svá čísla“, která se liší od zbytku firmy.

Companies

Systém jako jeden
organismus. Synergie.

Jak ale začít? Pokud má systém fungovat, musejí být všechny buňky zdravé. A jsou-li efektivní dodavatelské řetězce, pak budou efektivní také firmy. Musejí být.

Pouze pokud bude firma fungovat synergicky a informace se budou sdílet mezi jednotlivými složkami – jedině pak může být firma skutečně efektivní.

Diagram

Supply chain love solution

Jedna platforma sdružující informace o jednotlivých složkách firmy, o procesech a finančních tocích. To vše jednoduše zobrazeno na jedné obrazovce pro rychlý přehled o velice komplexním dění. Ihned zjistíte, jak na tom vaše firma byla včera, jak se jí daří dnes a co ji čeká za týden či měsíc.

Forecast

„Máme toho rok plný sklad. To už se neprodá.“

S forecastem prodeje budete umět řešit jakoukoli situaci ještě dříve, než nastane

Solution

To vše přehledně na jedné obrazovce a jednoduše ovladatelné!

Sjednoťte si čísla! 1 firma = 1 pravda

Se Supply Chain Love budete mít vždy aktuální a přesné informace o stavu firmy na jediném displeji. Už žádné zbytečné dohady nad rozdílnými tabulkami a metrikami.

Numbers
Supply Chain Love dashboard (drill down)
Dashboard pro kompletní přehled o dění ve firmě na jednom displeji. Umožňuje změnit úroveň pohledu a můžete tak řešit problém jak na úrovni celé firmy, tak i na konkrétní pobočce.
Datová vrstva Supply Chain Love
Sdružuje data z jednotlivých systémů, dává je do kontextu, zná vzájemné vazby konkrétních ukazatelů. A následně nejdůležitější metriky zobrazuje na SCL dashboardu.
Vrstva podnikových informačních systémů
Množina interních software zdrojů dat o pohybu zásob, zboží, výrobních prostředků a ostatních zdrojů.

Naším cílem je šetřit.

A to nejen vaše peníze, ale i materiální a lidské zdroje, energii. Celkově chceme přispět ke snížení nadměrného plýtvání – podle našeho mínění jednoho z nejtíživějších problémů dnešního světa.

Supply Chain Love je srdce vaší firmy, které jí pomůže rozproudit krev v jejích pomyslných “žilách”.